Cereri / formulare tipizate

 

Formular – tip pentru solicitarea de informații publice | timp de completare: 10 minute

Formular – tip pentru reclamație administrativă (întârziere răspuns) | timp de completare: 10 minute

Formular – tip pentru reclamație administrativă (răspuns negativ) | timp de completare: 10 minute

 

 

 

Pentru  a putea consulta bunuri culturale aflate în colecția MNIT trebuie să completați următoarele:

Fișa de acces/ împrumut/ consultare pentru studiu și/sau fotografiere

 

In order to access the patrimony of NHMT you need to fill in the following documents:

Access /loan/ consultation sheet for study and/or photography

 

TOP