GALERIA ISTORICĂ A TRANSILVANIEI

Titlul proiectului: Galeria Istorică a Transilvaniei
Numele beneficiarului: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
Obiectivele proiectului: Modernizarea/crearea de muzee și memoriale
Valoarea totală a proiectului: 145.849.275,59 mii lei
Data începerii și finalizării proiectului: 01.10.2021 - 30.06.2026
Codul proiectului: 126444
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https:// www.facebook.com/PNRROficial/

DESPRE PROIECT

Proiectul GALERIA ISTORICĂ A TRANSILVANIEI are ca obiectiv construirea unui spațiu muzeal modern, spațiu în care viziunea holistică asupra patrimoniului să includă patrimoniul tangibil și intangibil, prin integrarea vizitatorilor într-un mediu istoric potrivit.
Prin implementarea prezentului proiect se va crea un spațiu dimensionat adecvat în conformitate cu patrimoniul cultural deținut și potențial, corespunzător din punct de vedere al tipurilor de artefacte depozitate și al sistemelor de control al microclimatului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

ACTIVITĂȚI

DOCUMENTE

TOP