ORGANIGRAMA 2023

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI    
     
  LISTA PERSONALULUI CONFORM NOII ORGANIGRAME   
    DATA 25 MAI 2023
     
     
Nr Secţia/

 

 

Nume, prenume

Funcţia ocupată
I MANAGER MNIT  
1 Dr. Marcu Felix-Florin MANAGER
I.1 Direcția Resurse Instituționale  
2 Rusu Elena DIRECTOR II
I.1.1 SERVICIUL TEHNIC ȘI ADMINISTRATIV  
3 Ţopan Cristina Şef Serviciu Tehnic și Administrativ
4 Bărboni Radu-Marcel Paznic
5 Runcan Alexandru Muncitor calificat I
6 Odenie Vasile-Sergiu Fotograf IA
7 Moruţan Alexandru Șofer II
8 Runcan Florin Inginer Specialist IA
9 Soporan Ioan Administrator
I.1.2 COMPARTIMENT JURIDIC  
10 David-Savin Diana Consilier Juridic IA
I.1.3 COMPARTIMENT RESURSE UMANE  
11 Ec. Bora Dana Economist Specialist IA
I.1.4 BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI SECRETARIAT  
12 Popa Daniela Șef Birou II
13 VACANT Referent specialitate I
14 Mămară Andreea-Luciana Referent specialitate I
I.2 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
15 Dr. Cupcea George-Cristian Director General Adjunct
I.2.1 SECŢIA EDUCAŢIE MUZEALĂ ȘI RELAȚII PUBLICE  
16 Simion Geanina-Carmen Șef Secție Educație Muzeală și Relații Publice
I.2.1.1 COMP. RELAȚII PUBLICE  
17 Dr. Gruiță Ioana-Monica Muzeograf IA
18 Aluaș Ileana-Maria Gestionar custode sală
19 Crişan Maria-Lucia Gestionar custode sală
20 Matiș Liana-Maria Gestionar custode sală
21 Moruțan Mariana Gestionar custode sală
22 VACANT Gestionar custode sală
I.2.1.2 COMP. MARKETING CULTURAL  
23 Török Károly-Ferencz Muzeograf IA
24 Piru Diana-Ileana Educator Muzeal IA
25 Bâlc Anca-Dumitriţa Desenator artistic IA
26 Gheorghe-Șerban Lăcrămioara Dana Desenator artistic IA
I.2.1.2 COMP. PEDAGOGIE MUZEALĂ  
27 Dr. Bodea Monica-Voichiţa Muzeograf IA
28 Man Sanda-Lăcrămioara Muzeograf IA
29 Dr. Roman Cristian-Aurel Muzeograf IA
I.2.2 SECȚIA PATRIMONIU  
30 Dr. Nemeti Irina Șef Secție Patrimoniu
I.2.2.1 COMPART. EVIDENȚA ȘI GESTIUNEA PATRIMONIULUI  
31 Dr. Demjén Andrea-Erzsébet Muzeograf IA
32 Dr. Gheorghiu Gabriela-Liliana Muzeograf IA
33 Dr. Mehedinți Mihaela Muzeograf IA
34 Dr. Urak Malvinka Muzeograf IA
35 Dr. Varga Geanina-Diana Muzeograf IA
I.2.2.2 COMPARTIMENTUL CONSERVARE  
36 Dr. Bindea Diana-Laura Conservator IA
37 Săsăran Luminița-Maria Conservator IA
38 Gologan Ana-Maria Conservator II
I.2.2.3 COMPARTIMENTUL COLECȚIA DE ISTORIE A FARMACIEI  
39 Dr. Gruia Ana-Maria Muzeograf IA
I.2.2.4 COMPART. BIBLIOTECĂ  
40 Damian Voichița Muzeograf IA
I.2.3 SECŢIA RESTAURARE ȘI INVESTIGAŢII  
41 Drd. Cova Ioana Șef Secție Restaurare și Investigații
42 Dr. Magó Andrea-Beatrix Conservator IA
43 Bulbuc Adriana Restaurator IA
44 Chetrari Mihaela-Georgeta Restaurator IA
45 Cordoș Radu Restaurator IA
46 Drd. Grapini Sabin-Pompei Restaurator IA
47 Rotariu Cornelia Restaurator IA
48 Dr. Troșan Laura Restaurator IA
49 Tomescu Tudor-Adrian Restaurator IA
I.2.4 COMPARTIMENTUL ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ  
50 Dr. Csók Zsolt Muzeograf IA
51 Dr. Dima-Antal Adriana Muzeograf IA
52 Dr. Dima Cristian Muzeograf IA
53 Dr. Dobos Alpár  Muzeograf IA
54 VACANT TEMPORAR Muzeograf IA
55 Dr. Onofrei Cosmin-Gabriel Muzeograf IA
56 Tecar Tiberiu-Ioan Muzeograf IA
57 Voişan Valentin-Ioan Muzeograf IA
58 Dr. Wittenberger Mihai Muzeograf IA
I.2.5 COMPARTIMENTUL STUDII ARHEOLOGICE ȘI EVIDENȚA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC  
59 Dr. Beu Dachin Eugenia Muzeograf IA
60 Dr. Bota Emilian Simion Muzeograf IA
61 Dr. Ciongradi Carmen Muzeograf IA
62 Dr. Gui Monica Muzeograf IA
63 Dr. Isacu Adriana Muzeograf IA
64 Dr. Mateescu Răzvan-Adrian Muzeograf IA
65 Nagy Szabolcs Muzeograf IA
66 Petiș Ioniță-Augustin Muzeograf IA
67 Dr. Popescu Mariana-Cristina Muzeograf IA
68 Dr. Pupeză Luca-Paul Muzeograf IA
69 Dr. Rusu-Bolindeţ Viorica Muzeograf IA
70 Dr. Toda Oana Muzeograf IA
I.2.6 COMPARTIMENTUL STUDII ISTORICE ȘI EVIDENȚA MONUMENTELOR  
71 Dr. Muntean Ovidiu Muzeograf IA
72 Dr. Bodale Horaţiu-Mihai Muzeograf IA
73 Dr. Bonţa Claudia-Luminiţa Muzeograf IA
74 Dr. Mitu Ildiko-Melinda Muzeograf IA
75 Dr. Mihaly Melinda Muzeograf IA
76 Dr. Petrov Gheorghe Muzeograf IA
77 Dr. Găzdac Agnes-Kornelia Muzeograf IA
78 Papp Andrea Muzeograf IA
I.3 BIROUL FINANCIAR-CONTABIL  
79 Halasz Daniela-Felicia Șef Birou
80 Mustocea Maria-Victoria Economist IA
81 Tanțău Anemona Referent IA
82 Radu Sorin Economist IA
I.4 COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN  
83 Creţu Elena Auditor I

 

TOP