PUBLICAȚII

MNIT coordonează două proiecte editoriale majore: revista Acta Mvsei Napocensis (din 1964) și seria de carte Biliotheca Mvsei Napocensis (cu începere din anul 1969). Începând cu anul 1994 revista s-a divizat, fiind editată în două volume distincte: Acta Mvsei Napocensis pentru secțiunea Preistorie – Istorie Veche – Arheologie (I) și Acta Mvsei Napocensis Historica pentru secțiunea Istorie (II).

SCURT ISTORIC AL REVISTEI

Acta Musei Napocensis este revista științifică a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, apărută pentru prima dată în anul 1964, la doi ani după înființarea Muzeului de Istorie Cluj.

Fondatorul acesteia, precum și primul director al colegiului de redacție a fost academicianul prof. dr. Constantin Daicoviciu, cel care a fost și directorul Muzeului de Istorie din Cluj, dar și rector al Universității “Babeș-Bolyai”, susținător al culturii clasice și sufletul școlii arheologice clujene. Printre membrii colegiului de redacție al revistei s-au numărat de-a lungul anilor nume cunoscute ale intelectualității clujene, istorici renumiți precum P. Bunta, H. Daicoviciu, Șt. Ferenczi, I. Kovács, M. Macrea, Șt. Pascu, G. A. Protopopescu, I. I. Russu, N. Vlassa, adăugându-se ulterior N. Cordoș, I. Glodariu, Gr. Marian, I. Mitrofan, Fr. Pap, C. Pop, E. Glodariu, I. V. Ciupea, D. Alicu, Gh. Lazarovici, Șt. Matei, V. Vesa, R. Ardevan, S. Cociș, E. Iaroslavschi sau N. Gudea.

Revista acoperă o arie tematică largă din domeniul istoriei, studiile, notele și discuțiile publicate reflectând rezultate ale cercetărilor arheologice, istorice, privind istoria artelor, studiile clasice, muzeologia, dar și conservarea și restaurarea.

Al X-lea volum, editat în 1973, este dedicat memoriei lui Constantin Daicoviciu, stins din viață în acest an. În perioada 1976-1984 redactor responsabil al revistei a fost Hadrian Daicoviciu.

Începând cu numărul 26-30 (1989-1993) publicat în 1994 revista se reorganizează, de acum fiind editate două volume distincte, unul pentru secțiunea Preistorie – Istorie Veche – Arheologie (I), altul pentru secțiunea Istorie (II). În perioada 1998-2008 redactor responsabil al revistei este Ioan Piso, iar începând de la numărul 35 (1998) revista capătă un aspect nou, articolele fiind publicate în limbi de circulație internațională, în cuprinsul următoarelor numere regăsindu-se și numele unor renumiți cercetători din străinătate.

Revista este difuzată în 47 de biblioteci din țară și 216 biblioteci din străinătate, ajungând în 26 de țări cum sunt Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Franța, Elveția, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Ungaria.

BIBLIOTHECA MVSEI NAPOCENSIS

 1. Constantin Daicoviciu,Dacica, studii și articole privind istoria veche a pămîntului românesc, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Muzeul de Istorie Cluj
 2. Magdalena Bunta, Paul Gyulai,Batiz- Monografia manufacturii de faianţă fină, [Cluj], [Muzeul de Istorie],
 3. Nicolae Vlassa, Neoliticul Transilvaniei – Studii, articole, note, Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă, 1976.
 4. Gheorghe Lazarovici,Neoliticul Banatului, Comitetul pentru cultură şi educaţie socialistă al judeţului Cluj,
 5. Ion Horațiu Crișan, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj, Institutul de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca,
 6. Dorin Alicu, Hans Bögli, La politique édilitaire dans les provinces de l`Empire romainactes du 1er colloque roumano-suisse, Deva, 1991, Cluj-Napoca, [s.n.],
 7. Dorin Alicu, Opaiţele romane, Die Römischen Lampen, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Bucureşti, Ed. Museion, 1994.
 8. Viorica Gabriela Pop, Colecţia de mobilier din Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Catalog selectiv. La Collection d’ameublement du Musee national d’histoire de Transylvanie,Cluj-Napoca, [s.n.],
 9. Dorin Alicu, Sorin Cociş (eds.), Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa,Cluj-Napoca, [s.n.],
 10. Livia Călian, Maria Magdalena Jude, Catalogul medaliilor napoleonieneNapoleonic Medals Catalogue, Cluj-Napoca, [s.n],
 11. Gheorghe Lazarovici, Zoia Maxim, Gura Baciului. Monografie arheologică, Cluj-Napoca, [s.n], 1995.
 12. Nicolae Gudea, Un complex daco-roman la marginea de nord a Imperiului Roman. II. Vama romană. Monografie arheologică, Cluj-Napoca, [s.n], 1996.
 13. Volker Wolmann, Mineritul metaliferic, extragerea sării şi carierele de piatră din Dacia Romană, Cluj-Napoca, [s.n], 1996.
 14. Eva Crişan, Materia Medica de Transylvanie, Cluj-Napoca, [s.n], 1996.
 15. Eugen Iaroslavschi, Tehnica la daci, Cluj-Napoca, [s.n], 1997.
 16. Dorin Alicu, Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Amfiteatrul, Cluj-Napoca, [s.n], 1997.
 17. Eugenia Glodariu, Asociaţiile culturale ale tineretului studios român din monarhia habsburgică, 1860 – 1918, Cluj-Napoca, [s.n], 1998.
 18. Daniela Comşa, Eugenia Glodariu, Maria Magdalena Jude,Clujenii şi Marea Unire, Cluj-Napoca, [s.n], 1998.
 19. Zoia Maxim,Neo-eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico–statistice, Cluj-Napoca, [s.n], 1999.
 20. Adrian Ardeţ, Lucia Carmen Ardeţ, Aşezările romane, Cluj-Napoca, Nerea Mia Napocae Press, 2004.
 21. Ligia Ruscu, Carmen Ciongradi, Radu Ardevan, Cristian Aurel Roman, Cristian Găzdac (eds.), Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca, Nerea Mia Napocae Press, 2004.
 22. Ovidiu Muntean,Imaginea românilor în Franţa la mijlocul secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005.
 23. Tudor Sălăgean, Melinda Mitu (coord.), Principele Ştefan Bocskai și epoca sa, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006.
 24. Carmen Ciongradi,Grabmonument und sozialer Status in Oberdakien, Cluj-Napoca, Ed. Mega,
 25. Viorica Rusu-Bolindeţ,Ceramica romană de la Napoca. Contribuţii la cunoaşterea ceramicii din Dacia romană, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2007.
 26. Ioan Ciupea, Virgiliu Ţârău,Liberalii clujeni – Destine în Marea Istorie, vol. 1, O istorie documentară a organizaţiei liberale din judeţul Cluj, 1920 – 1948, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2007.
 27. Zoia Maxim, Diana Bindea, Luminița Săsăran (eds.), Arheometrie în România, vol. 3, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2008/
 28. Cistian Aurel Roman,Lămpi din Dacia Porolisensis. Castrele Porolissum-Moigrad, Buciumi, Gilău, Samum-Căşei, ed. II, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009.
 29. Alexandru Diaconescu, Emilian Bota,Le forum de Trajan a Sarmizegetusa. Architecture et sculpture, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009.
 30. Felix Marcu,Organizarea internă a castrelor din DaciaThe internal planning of Roman forts of Dacia, Cluj-Napoca, Ed. Mega,
 31. Ioan Ciupea, Virgiliu Ţârău, Liberalii clujeni. Destine în Marea Istorie,Medalioane, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009.
 32. Carmen Ciongradi,Die romischen Steindenkmaler aus Alburnus Maior, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009.
 33. Ovidiu Muntean, Carmen Ciongradi (coord.), Un secol şi jumătate de activitate muzeală la Cluj 1859-2009. Catalog aniversar, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009.
 34. Irina Nemeti, Eugenia Beu-Dachin (coord.),Mic dicționar de divinitățiO incursiune în panteonul Daciei romane. Catalog de expoziţie, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012.
 35. Ana-Maria Gruia,Povestiri la gura sobeiCatalog selectiv al colecției de cahle a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012
 36. Claudia Bonța, Baroque Influences in Central-European Medal Work. The Seventeenth-Eighteenth Centuries, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2012.
 37. Paul Pupeză, Veacul întunecat al Daciei. Arheologie și istorie în spațiul carpato-danubian de la sfârșitul secolului III a. Chr. până la începutul secolului I a. Chr., Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012.
 38. Răzvan Mateescu,Istoriile unui templu, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012.
 39. Alexandru Diaconescu,Juc-Herghelie. O fermă în interiorul anticei Napoca şi aprovizionarea cu cai a armatei romane, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2012.
 40. Mariana – Cristina Popescu,Hellenistic and Roman Pottery in Pre-Roman Dacia (2nd century BC – 1st century AD), București, Editura A.R.A – „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, 2013.
 41. Livia Călian, Medalii transilvane din colecțiile Esterhazy și Delhaes aparținând colecției numismatice a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2013.
 42. Ana-Maria Gruia,Religious Representations on Stove Tiles from the Medieval Kingdom of Hungary, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2013.
 43. Alexandru Diaconescu, “Clasicismul” în plastica minoră din Dacia romană, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2013.
 44. Alexandru Diaconescu,Forurile Sarmizegetusei. O plimbare imaginară prin centrul politico-administrativ al micii Rome de la poalele Retezatului, ed. II, Cluj-Napoca, Ed. Mega 2013.
 45. Livia Călian, Ágnes Alföldy-Găzdac.Seria medaliilor imperiale a lui Christian Wermuth în colecția Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei – Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2014.
 46. Eugenia Beu Dachin,The Latin Language in the Inscriptions of Roman Dacia, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2014.
 47. Răzvan Mateescu, Gabriela Gheorghiu (eds.), Sarmisegetuza Regia. Cromatică și decor în antichitatea dacicăCatalog de expoziție,Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2015.
 48. Bertók, Krisztina (ed.), Coronatus In Regem HungariaeMedaliile de încoronare ale regilor Ungariei, a Magyar uralkodókoronázások Érmei, Cluj-Napoca–Budapesta, 2015 (în colaborare cu Muzeul Naţional Maghiar).
 49. Adriana Antal,Venus – Cultul Zeiței Venus în Dacia Romană, Cluj-Napoca, Ed. Mega,
 50. Viorica Rusu Bolindețal. (eds), Atlas of Roman pottery workshops from the provinces Dacia and Lower Moesia/Scythia Minor (1st–7th centuries AD) (I)Edited on the occasion of the 31stcongress of the international association Rei Cretariae Romanae Fautores 23rd-30th September 2018, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2018.
 51. Eugenia Beu Dachin, Irina Nemeti, Arheologia clujeană: o privire din culise: catalog de expoziție, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2017.
 52. Daniela Comșa, Mitu Melinda, Din colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2017.
 53. Ágnes Alföldy-Găzdac,Charon‘s Obol – between Religious Fervour and Daily Life Pragmatism. Ergo et inter mortuos avaritia vivit …Coins in funerary contexts – Roman Dacia vs. Pannonia, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2018.

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca realizează schimburi de carte cu peste 250 de instituții din România și din străinătate

TOP